비용상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

카톡상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

온라인상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

진료시간

오시는길

THE M NOSE SURGERY

디엠 코성형

ได้รูปหน้าที่ชัดเจน ดูเป็นธรรมชาติ
ได้ภาพรวมของใบหน้าที่กลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี
THE M PLASTIC SURGERY

디엠 코성형센터
ได้ตาและจมูกที่สวยงามเหมาะกับรูปหน้าของตัวเอง

코는 얼굴을 구성하는 이목구비의 한 부분으로 아름다움을 결정짓는 중요한 요소로써 오늘날 수술이 아닌 화장으로 불리 울 정도로 보편화 된
수술입니다. 그러나 코성형은 사소한 실수가 되돌리기 어려운 심각한 결과를 초래할 수 있기 때문에 더욱 정확하고 조심스럽게 접근해야 합니다.
디엠성형외과 코성형센터는 코성형 전문 의료진의 풍부한 임상경험으로 다양한 수술 노하우를 확보하고 있으며 수술 전부터 회복까지 안전을
책임지는 코 전담 안전 시스템을 구축하여 최상의 결과를 완성합니다.
THE M PLASTIC SURGERY

디엠 코성형의 특별함

 • มากประสบการณ์ !
  ความสามารถที่ได้รับการยืนยัน !
  ความชำนาญระดับสูงของ THE M ที่ได้รับการยืนยันจากประสบการณ์การผ่าตัดจำนวนมาก ! ได้รับการตรวจสอบความสามารถเหล่านั้นโดยการผ่าตัดเฉพาะทางที่มีความยาก เช่นการผ่าตัดแก้ไข
 • การศัลยกรรมที่เหมาะและเข้า
  กันกับรูปหน้าของแต่ละคน
  พอได้แล้ว กับใบหน้าที่เหมือนกัน !สร้างใบหน้าที่สวยสมบูรณ์แบบด้วยวิธีผ่าตัดที่เหมาะกับแต่ละคนมากที่สุด
 • ความงดงามที่เป็นศิลปะและคว
  ามแม่นยำทางวิทยาศาสตร์
  ศัลยแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล Severance คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซที่จะมอบผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจและปลอดภัยด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์และความงดงามที่เป็นศิลปะ
 • ดำเนินการด้วยทีมแพ
  ทย์ที่มีความชำนาญ
  เพื่อการรักษาที่มีความเฉพาะทาง สามารถรับการบริการที่เหมาะกับการศัลยกรรมตาและจมูกได้จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ทีมประสานงาน ศูนย์ผ่าตัด การดูแลพักฟื้นหลังผ่าตัดและการรักษา ไปจนถึงการดูแลความงาม
THE M PLASTIC SURGERY

디엠 코성형 전담 시스템

การผ่าตัดที่แม่นยำและปลอดภัย!
ระบบการจัดการส่วนบุคคลหลังการผ่าตัด!
การมีระบบเฉพาะหมายความว่าเราได้สร้างระบบการจัดการพิเศษสำหรับทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับลูกค้าของเราโดยการสร้างระบบอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาที่มีประสบการณ์ยาวนาน
มีการวิเคราะห์ที่แม่นยำผ่าน 3D-CT ผ่านรูปปั้นเสมือนจริงซึ่งพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างกระดูกใบหน้าจนถึงการกระจายของเนื้อเยื่ออ่อ
นเช่นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อและคาดการณ์ลักษณะหลังการผ่าตัดเราได้จัดทำระบบการจัดการพิเศษเพื่อความงามและความปลอดภัยผ่านการรวบรวม
โดยตรงจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมปรับโครงหน้า และมีการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่ว
โมงโดยวิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตลอดการดำเนินการทั้งหมด
 • 코성형 수술에 특화된
  집중 케어 시스템 운영
 • ตรวจร่างกายอย่างครบถัวน
  ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ประเมินและให้คำปรึกษาอย่
  างถูกต้องด้วยการวัดอย่างละเอียด
 • วิจัยและพัฒนา
  อย่างต่อเนื่อง
 • 코성형 전문 원장 집도
  & 전문 수술팀 운영
 • คอยดูแลและติดตามอากา
  รอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
THE M PLASTIC SURGERY

ระบบการดูแลของ THE M

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระบบของ THE  M ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยแบบ 1:1!
 • เช็คร่างกาย
  ก่อนผ่าตัด!

  ตรวจเช็คสภาพร่างกายของคนไข้่
  อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนเ
  ข้ารับการผ่าตัด

 • วิสัญญีแพท
  ย์ที่เชียวชาญ

  มีวิสัญญีแพทย์ค่อยดูแลการให้ยา
  ตั้งแต่เริ่มไปจนพักฟื้น
  หลังผ่าตัด

 • ปลอดภัยและใช้เวล
  าพักฟื้นที่สั้นขึ้น

  ระบบห้องฉุกเฉินที่ออกแบบมา
  โดยเฉพาะเพื่อเตรียมรับมือกับทุกๆ
  สถานการณ์

 • ติดตามอาการคน
  ไข้หลังการผ่าตัดแบบ

  คอยติดตามอาการคน
  ไข้ผ่านระบบมอนิเตอร์แบบวิน
  าทีต่อวินาที

 • พาวเวอร์ซัพพลาย
  สำรองพลังงานไฟฟ้า
  เตรียมพร้อมสำหรับเหตุไฟดับ
 • มอนิเตอร์ตรว
  จสอบขั้นสูง
  ตรวจสอบในระหว่างผ่าตัด
  วินาทีต่อวินาที
  ตั้งแต่ให้ยาสลบจนกระทั้งฟื้นตัว
 • ระบบฆ่าเชื้อ 4
  ขั้นตอน
  ฆ่าเชื้ออย่างละเอียดเพื่อล
  ดความเสี่ยง
  ในการคิดเชื้อ
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิ
  ตฉุกเฉิน
  มีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยชีวิต
  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เครื่องกระตุ้นหัว
  ใจด้วยไฟฟ้า
  สามารถรับมือได้อย่างเร่งด่วน
  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

코성형은 디엠성형외과인가?

코성형에 관한 프로세스를 분야별 전담팀으로 운영, 오랜기간 호흡을 맞춰온 코성형 전담 수술팀과
다양한 수술 성공 노하우를 확보한 숙련된 전문 의료진이 당신의 조화로운 아름다움과 안전을 책임지고 있습니다.
 • ทีมแพทย์เฉพาะทางแต่ล
  ะสาขาและระบบการรักษ
  าแบบบูรณาการ

 • การวิเคราะห์อย่างละเอีย
  ดผ่านเครื่อง 3D-CT scan

 • การอยู่ประจำของแ
  พทย์เฉพาะทางแผน
  กวิสัญญีที่เชื่อถือได้

 • จัดตั้งระบบอุปกรณ์รักษ
  าฉุกเฉินที่คำนึงถึงค
  วามปลอดภัย

 • ระบบดูแลหลังกา
  รผ่าตัดที่เป็นระบบ

 • ระบบความพึงพอใจขอ
  งลูกค้าในการทำศัลย
  กรรมที่เหมาะกับแต่ละคน
  แบบตัวต่อตัว

THE M PLASTIC SURGERY

ระบบการรักษาที่ปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา

มอบผลลัพธ์การศัลยกรรมที่ให้ความพึงพอใจสูงและปลอดภัยจากความช่วยเหลือของระบบทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และกา
รวางแผนผ่าตัดที่เป็นระบบของทีมแพทย์เฉพาะทางตามแต่ละสาขาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโดยตรง
 • การตรวจสุขภาพคนไข้ที่ละเอียดถี่
  ถ้วนก่อนการศัลยกรรมผ่านกา
  รตรวจอย่างละเอียด
 • การอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิ
  ดของวิสัญญีแพทย์
 • มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทัน
  สมัยเพื่อการฟื้นตัวที่รวดเร็ว
  และปลอดภัย
 • ประเมินสภาพร่างกายของคนไ
  ข้ได้ทันที ณ ขณะนั้นผ่านระ
  บบมอนิเตอร์ที่ทันสมัย
 • ระบบการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทา
  งของแผนกวิสัญญีวิทยาที่มีความ
  เชี่ยวชาญตั้งแต่ก่อนผ่าตัด หลังผ่า
  ตัดไปจนถึงตอนพักฟื้น
THE M EYES & NOSE

ผู้อำนวยการลี จูฮง

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • แพทย์เฉพาะทางแผนกศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาล Severance คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ห้องเรียนศัลยกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • University of Pittsburgh Medical Center อเมริกา International Fellowship แผนกศัลยกรรมตกแต่ง
 • สมาชิกตลอดชีพ Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS)
 • สมาชิกสามัญ Korean society of aesthetic plastic surgery (KSAPS)
 • สมาชิกสามัญ Korean Cleft Palate-Craniofacial Association (KCPCA)
THE M PLASTIC SURGERY

ระบบการรักษาฉุกเฉินของ THE M
ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย !

รับมืออย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน !
พิจารณาสภาพร่างกายคนไข้ได้ทันที ณ ขณะนั้นและการดำเนินการผ่าตัดที่แม่นยำและปลอดภัย

monitoring
อาการของคน
ไข้แบบตัวต่อ
ตัว

การอยู่ดูแลอ
ย่างใกล้ชิดของ
วิสัญญีแพทย์

อุปกรณ์ทา
งการแพทย์ที่ป
ลอดภัยและมีม
าตรฐาน

THE M PLASTIC SURGERY

코성형 에프터 케어 시스템
การดูแลด้วย SMARTLUX เพื่อการฟื้นตัวที่รวดเร็วกว่าเดิม

SMARTLUX เป็นการรักษาผิวด้วยคลื่นแสงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในเรื่องฟื้นฟูผิวให้กลับมาสุขภาพดี
ชะลอความเหี่ยวย่น รักษาปัญหาสิว รักษารอยแผล ดีต่อผม รักษาโรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น วิธีการนี้โดดเด่นในเรื่องช่วยลด
อาการบวมหลังการผ่าตัด และมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน
ศัลยกรรมจมูก
1วัน เอาสำลีในจมูกออก
ฆ่าเชื้อ
อธิบายเรื่องการประคบเย็น
3วัน ฆ่าเชื้อ
1สัปดาห์ ตัดไหมที่ผนังด้านหน้าจมูก
อธิบายเรื่องการนวด
ตรวจความคืบหน้า
2สัปดาห์ ตัดไหมในจมูกออก
ฆ่าเชื้อ
ตัดไหม กรณีที่ใช้กระดูกอ่อนหลังหู
1เดือน / 3เดือน / 6เดือน ตรวจความคืบหน้า
รักษาด้วย SMARTLUX
ตัดปีกจมูก
1วัน ฆ่าเชื้อ
อธิบายเรื่องการประคบเย็น
ภายใน7วัน ตัดไหม
ฆ่าเชื้
ตรวจความคืบหน้า
1เดือน / 3เดือน / 6เดือน ตรวจความคืบหน้า
รักษาด้วย SMARTLUX

THE M PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดหลังการผ่าตัดและการรักษาเช่นเลือดออก , การติดเชื้อและการอักเสบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
 • BEFORE
  &AFTER
  รูปภาพก่อน-หลัง
 • THE M
  REAL STORY
  เรียลสตอรี่ THE M
 • COUNSEL
  ปรึกษาออนไลน์
 • สอบถามค่าใช้จ่าย
  [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

  ยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อการปรึกษา การบริการ และ ประกาศกิจกรรมต่าง ๆ