비용상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

카톡상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

온라인상담

[자세히보기]

각종 서비스 및 이벤트 공지, 상담을 위한 개인정보수집동의

진료시간

오시는길

THE M BREAST SURGERY

THE M
ศัลยกรรมหน้าอก

ลดแผลเป็น, ลดผลข้างเคียง!
ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ THE M
เพื่อหน้าอกที่สวยเป็นธรรมชาติ!
THE M PLASTIC SURGERY

THE M ศัลยกรรมหน้าอก

SURGERY OF THE M

ไม่เพียงแค่เพิ่มขนาดหน้าอก
แต่ยังเพิ่มความมั่นใจและควา
มงามของคุณผู้หญิง!

 • รูปทรง
 • ขนาด
 • สัมผัส
 • 보형물의
  선택
 • 절개 위치
การเสริมหน้าอกที่ THE M ไม่ใช่แค่เพิ่มขนาดหน้าอก
แต่ยังเป็นการค้นหาความงามของผู้หญิงรวมทั้งคืนความมั่นใจให้อีกด้วย

디엠전체수술환자중
소개고객의비중이

75%

มีการตรวจที่ครอบคลุมกว่า 50 ครั้ง วิเคราะห์ขนาดของเต้านม/ทรวงอก, ตำแหน่งของหลอดเลือด, ความหนาของผิวเต้านม, ระยะห่างระหว่างเส้นรอบวงของเต้านมกับฐานหัวนม พื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดเช่นเดียวกับการสร้างหน้าอกที่เป็นธรรมชาติและสวยงามเพื่อให้พอดีกับร่างกายของคุณ
พิจารณาตามสภาพร่างกายของคนไข้

เลือกวิธีการผ่าตัดและวัสดุที่ดีที่สุด!
เพื่อหน้าอกสวยสมบูรณ์แบบที่สุดและเหมาะกับทุกคน!

SURGERY OF THE M

เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามและปลอดภัย
การเสริมหน้าอกที่เป็นมือ
อาชีพและเป็นระบบ!

 • พิจารณารูปทรงหน้าอก
 • ตรวจร่า งกาย
 • ผ่าตัด
 • ดูเลหลัง ผ่าตัด
 • ดูแลติดตามผลหลังผ่าตัด12 เดือน
เราได้สร้างระบบการจัดการพิเศษในการผ่าตัดด้วยทีมผ่าตัดเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ยาวนานและระบบเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง! เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและความปลอดภัยในการผ่าตัดผ่านการดูแล 24 ชั่วโมงโดยวิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
THE M PLASTIC SURGERY

ฟื้นฟูสภาพผิว! ผลลัพธ์ในการรักษาบาดแผล!
ระบบการรักษาแผลเป็นของดิเอ็ม
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผลเป็นเห็นชัดหรือแผลเป็นที่ใหญ่ขึ้น

 • STEP01

  เย็บแผลอย่างละเอียด

  การเย็บอย่างละเอียดที่ปิด
  แผลอย่างแน่นหนา

 • STEP02

  ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

  รอยแผลจากการกรีด เพื่อไม่ทำ
  ให้ปากแผลเปิด จึงทำการเย็บอย่าง
  ละเอียดตั้งแต่ชั้นผิวที่ถูกเปิดด้านใน

 • STEP03

  ปิดแผลอย่างแน่นหนา

  รอยแผลจากการกรีด เพื่อไม่ทำ
  ให้ปากแผลเปิด จึงทำการเย็บอย่า
  งละเอียดตั้งแต่ชั้นผิวที่ถูกเปิดด้านใน

 • STEP04

  อาฟเตอร์แคร์

  โปรแกรมการดูแลหลังผ่า
  ตัดที่ช่วยแก้ไขการเข้มขึ้นขอ
  งสีผิวบริเวณรอยแผล

THE M PLASTIC SURGERY

โปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดของดิเอ็ม
เครื่องมือที่ล้ำสมัย! การผ่าตัดที่ปลอดภัย! การดูแลที่เยี่ยมยอด!

การดูแลหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์การผ่าตัดที่มีความพึงพอใจสูง
ระบบการดูแลหลังผ่าตัดนั้น รับผิดชอบดูแลตั้งแต่หลังจากผ่าตัดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการฟื้นตัวเพื่อให้ร่างกาของคน
ไข้ฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ช่วยให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น
เลเซอร์
Smartlux
แผ่นลดรอ
ยแผลเป็น
ฉีดลดขนา
ดแผลเป็น
แฟรกเซ
ลล์เลเซอร์
โทนนิ่งเ
ลเซอร์
 • ลดรอยช้ำ บวม การอักเสบ!
 • ฟื้นตัวเร็ว! สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น!
 • บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
 • ฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือด
 • ช่วยขับของเสียในร่างกาย
 • กระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่

THE M PLASTIC SURGERY

BEFORE & AFTER

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดหลังการผ่าตัดและการรักษาเช่นเลือดออก , การติดเชื้อและการอักเสบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
 • BEFORE
  &AFTER
  รูปภาพก่อน-หลัง
 • THE M
  REAL STORY
  เรียลสตอรี่ THE M
 • COUNSEL
  ปรึกษาออนไลน์
 • สอบถามค่าใช้จ่าย
  [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

  ยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อการปรึกษา การบริการ และ ประกาศกิจกรรมต่าง ๆ